Suosittuja hevosaiheisia blogeja

Hevosaiheisia blogeja on valtavasti. Niistä voi jokainen hevosten ystävä hyötyä luodessaan omaa suhdettaan hevoseen.horse_159883082Yksi suosituista hevosaiheisista blogeista on Aadan hevoselämää -blogi, jossa Aada-niminen nuori nainen kertoo omasta hevosten ja erityisesti ratsastuksen täyttämästä elämästään. Blogista voi seurata Aadan ja toisten ratsastajien taitojen kehittymistä, hevosten kouluttamista ja kaikkea sitä, mikä kuuluu hyvään elämään yhdessä hevosten kanssa. Blogin suosiota lisäävät hyvät, yksityiskohtaiset kuvat, joissa on hyvin havainnollisesti nähtävissä sekä hevosen että ratsastajan liikkeet esimerkiksi esteenylityksen eri vaiheissa. Pitkällekin edennyt ratsastaja voi oppia Aadan hevoselämää -blogista paljon, ja innokkaalle ratsastuksen aloittelijalle tämä hevosurheilun iloa pursuva opettavainen blogi on suorastaan aarre.Toinen blogi, joka ansaitsee tulla mainituksi, on hevosten kouluttajan ja ratsastuksenopettajan Minna Lindströmin pitämä Tunne Hevonen -blogi. Tässä blogissa hevosalan ammattilainen kertoo kokemuksiaan hevosten ja ihmisten parissa, pohtii hyvää hevosen ja ihmisen välistä vuorovaikutusta ja sen vaikutusta sekä hevosen että ihmisen hyvinvointiin. Herkkänä eläimenä hevonen aistii ihmisen mielialat ja sitä voi sekä hyödyntää ihmisen hyvinvoinnin lisäämisessä että hevosen koulutuksessa. Lindström kirjoittaa blogissaan kaikesta tästä tavalla, joka herättää sekä kunnioitusta että kiinnostusta. Aloittelevalle ratsastajalle blogi on erityisen hyödyllinen, sillä sitä seuraamalla pystyy välttämään monien väärien tapojen omaksumisen. Tämä on suuri etu, sillä vääristä tavoista poisoppiminen on vaikeaa sekä ihmiselle että hevoselle.